Disclaimer

De inhoud van de website van Computer Management Suriname wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is echter altijd mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Voor eventuele gevolgen voor derden die voortvloeien uit deze internetsite aanvaardt Computer Management Suriname geen enkele verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de website van Computer Management Suriname kan daarom geen enkel recht worden ontleend. Deze disclaimer is niet bedoeld aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Surinaamse wet.
Deze site bevat koppelingen naar websites die door derden worden onderhouden. Computer Management Suriname heeft geen enkele controle over de content van die sites, reden waarom Computer Management Suriname in geen enkel opzicht kan worden aangesproken op de inhoud daarvan.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen en software komen toe aan Computer Management Suriname. Informatie op deze site ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of software) mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Computer Management Suriname.

Door Computer Management Suriname verzonden e-mail

Informatie die door Computer Management Suriname per e-mail wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is verboden voor anderen dan de geadresseerde deze informatie te gebruiken. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Computer Management Suriname draagt geen verantwoordelijkheid voor de juiste en volledige overdracht van de inhoud van verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst ervan. Aan de door ons aan u gezonden informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Privacyverklaring

Computer Management Suriname gaat met respect om met de privacy van al haar websitegebruikers en behandelt persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Ook stelt Computer Management Suriname persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden. Wel kan Computer Management Suriname reacties van websitebezoekers gebruiken om daarmee te komen tot verdere ontwikkeling en verbetering van haar website. Ook kan Computer Management Suriname in sommige gevallen persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over websiteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Stelt u hierop geen prijs, dan kunt u een e-mail sturen naar cmsint@sr.net. Vermeld bij ‘Onderwerp’: Persoonlijke gegevens verwijderen.

Computer Management Suriname
J.A. Pengelstraat 26
Paramaribo Rep. Suriname
+597 474657
Wijzigingen voorbehouden.